Voi cúng dường thực phẩm cho sư. Sư đang tịnh tu ở trong rừng. Hình chụp ở Thái Lan.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *