Trai Đàn Chẩn Tế rằm tháng mười một năm Mậu Tuất 2018 (21/12/2018) tại chùa Phật Quang West Footscray,Melbourne,bang Victoria,Úc Đại Lợi (8)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *