TQ lo lắng điều gì khi VN vớt được ngư lôi?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *