TIN CẬP NHẬT 27/11/2020: TT Trump thách thức Biden, muốn vào Bạch Ốc, thì chứng minh phiếu hợp pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *