Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3-Giai đoạn Thống Nhất Phật Giáo lần thứ ba-Hòa Thượng Thích Long Trí (1928-1998)

Trích trang 411- 417

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *