Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Giác Tràng (1940-2014)

Trích trang 1059- 1064

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *