Thiệp Chúc Xuân Mậu Tuất 2018 của HĐĐHTƯ/GĐPTVNTTG

Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Huynh Trưởng,
Chúng con xin trân trọng kính trình lên:
– Chư Tôn Hòa Thượng Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Lãnh Đạo & Điều Hành GHPGVNTTG.
– Quý Thầy Cô Cố Vấn Giáo Hạnh cùng tất cả chư Tăng Ni trong GHPGVNTTG.

Chúng tôi xin trân trọng kính gởi đến:
– Quý Huynh Trưởng thành viên HÐÐHTƯ/GÐPTVNTTG,
– Quý Bác Gia Trưởng, quý Huynh Trưởng và Ðoàn Sinh các Ðơn vị GÐPT, GÐPT Thiện Sinh,
Thiệp Chúc Xuân Mậu Tuất – 2018 của Hội-Ðồng Ðiều-Hợp Trung-Ương, Gia-Ðình Phật-Tử Việt-Nam Trên Thế-Giới.
Kính xin mở file đính kèm.

Trân trọng,
Gởi thay Htr. TTK/HÐÐHTƯ/GÐPTVNTTG

Chơn Minh Phạm Đức Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *