ThienLamBaoHuan HuongDaoThienCoKhongThuc

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng

Hướng Đạo – Thiền Cơ – Không Thực –

Khóa Nghiên Tu An Cư 2010 tại Tổ Đình Từ Quang Canada

Ngày 06  tháng 07 năm 2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *