Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Phụ Lục – Các Cư Sĩ tiêu biểu-Cư Sĩ Giáo sư Hoàng Xuân Hãn (1908-1996)

Trích trang 1071- 1076

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *