PHẬT-QUANG BỪNG SÁNG

7.- PHẬT-QUANG BỪNG SÁNG

Bảy năm trọn, chùa Phật-Quang sáng khởi,
Buồn, vui đầy, chí-nguyện vẫn thăng hoa.
Lòng nhủ lòng, nương theo bóng Phật-Đà,
Như đại-địa, ươm phước-duyên tăng-trưởng.

Lý-tưởng,
Tình người,
Hương bay,
Nhịp tụng,
Gió mát,
Trăng thanh,
Hoa chào,
Chim hót,
Thúc giục người con Phật vững đi lên.

Tường đỏ bông sen,
Non xanh nước lượn.
Chuông rền cạnh gió,
Bảng hiệu trong đèn.
Nét đơn giản trong cảnh duyên an-tịnh,
Lồng trong lòng một sức sống vô biên.
Cảnh tu-viện đang nhịp-nhàng thực-hiện,
Mộng hoa-viên đang tiếp đá, thêm cây.
Hồn Việt-Nam sâu đậm nét nơi đây,
Đạo Phật Việt bao năm thêm sáng tỏ.

Hoa hy vọng trong vườn tâm rộ nở,
Khí non sông hòa nhịp điệu phục-hưng.
Nắng tự-do, nhân-chủ rọi muôn phương,
Trời quang-đãng đón mừng “tân-vận- hội”.

Phật-Quang, Úc-châu: 08-12- 1997

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *