Phật tử chùa Giác Hoàng hành hương tân xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563

Thượng Toạ Thích Giác Tín Phó TTK của Giáo Hội trụ trì chùa Giác Hoàng  tb Victoria

Ni Sư Thích Nử Chân Kim trụ trì chùa Phật Quang tb Victoria


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *