Oct|27|AM|Joe Biden tuyên bố sẽ hợp tác với Trung Cộng nếu thắng cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *