Nov|29|AM| “TT.Trump sẽ tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1”. Ls TT.Trump cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *