Nov|25|AM|Không công nhận.Không nhượng bộ. TT.Trump tuyên bố chiến đấu đến cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *