Nov|24|AM|Luật sư TT.Trump cho biết quan chức tiểu bang Georgia sắp phải đi tù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *