Nov|23|AM|LS. Sidney Powell bắt đầu cuộc chiến pháp lý khốc liệt mới dành cho “We the people”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *