Nov|22|AM|Luật sư của TT.Trump là bà Powell đang bị đe doạ ngăn cản không cho công bố sự thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *