Nov|20|AM|Tiền đổ vào cuộc bầu cử Mỹ để phá phiếu bao gồm Trung Cộng, Cuba và Venezuela.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *