Nov|19|AM|TT.Trump cảnh báo năm 2012 máy bầu cử đã chuyển phiếu của Rom.ney sang cho O.ba.má

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *