Nov|15|AM|Bọn lưu manh tấn công người ủng hộ TT.Trump sau buổi diễn hành Million MAGA March.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *