Nov|13|AM|Nếu tái đắc cử Luật sư TT.Trump sẽ khởi tố nhà Bi Đần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *