Ni Sư Như Thuỷ (Sư Huệ Hạnh) – Giảng Pháp tại Tịnh Xá Hương Thiền 2015

Một vài cảm nghiệm khi nghe thuyết pháp của Ni Sư Như Thuỷ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *