Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát – Đạo Từ Vu-Lan, Phật Lịch 2534 (1990)

vu lan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *