Mỹ dẫn đầu bộ tứ Kim Cương dàn trận trên biển, Hải quân Trung Cộng chạy mất dép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *