MỪNG CHÙA PHẬT-QUANG 5 TUỔI

MỪNG CHÙA PHẬT-QUANG 5 TUỔI

Chùa Phật-Quang vững xây trên nền đạo,
Tháng ngày qua, phút chốc đã 5 năm.
Gồng mình trong bão tố với mưa dầm,
Sáng danh đạo, quyết tâm và quyết tiến!

Bồ-tát- hạnh, tùy cơ, tùy phương-tiện,
Hiểu và Thương, ngầm gia-hộ quần sinh.
Trao cho đời một lẽ sống an-bình,
Ngưng ác, làm lành và ý tâm trong sạch.

Thị-phi, oan-nghiệt… bao chướng-duyên bức bách,
Ngược gió tung cát bụi nghĩ mà thương.
Cảnh trần-lao, đâu bận bịu vấn vương,
Thực-hành xả, trong từ bi hỷ xả.

Cảnh trang-nghiêm, tường hồng, hoa sắt lạ,
Cỏ hoa tươi, điện Phật rạng hào-quang.
Người và người hiểu rõ lẽ vô thường,
Chung chí-hướng khuông phù lòng vì đạo.

Ganh ghét, lợi danh, vọng tâm điên đảo,
Theo gió ngàn bay tận chốn xa xa.

Vun hoa đời, hoa đạo nở trong ta,
Bi và trí viên dung tròn bổn-phận.
Kỷ-niệm đệ ngũ chu-niên

Melbourne: 01-12- 1996

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *