Mồng một tháng Năm , năm Đinh Dậu

Nhằm thứ sau ngày 26/5/2017 Chùa Phật Quang sinh hoạt tụng kinh hàng tháng, có sự tham dự của trên 40 các bác cao niên và đoàn hướng dẫn của Hội Cao Niên Tiểu Bang Victoria.

Thầy trụ trì Chùa Phật Quang gửi gắm một số lời khuyên dạy của Đức Phật đến các bác cao niên để có thể tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống thường ngày.

Cuối buổi có  khoản đãi ăn trưa của chùa.

Một số hình ảnh được ghi nhanh trong buổi sinh hoạt.

Mong 1 thang 5 Dinh dau (2) Mong 1 thang 5 Dinh dau (1) Mong 1 thang 5 Dinh dau (4) Mong 1 thang 5 Dinh dau (6) Mong 1 thang 5 Dinh dau (9) Mong 1 thang 5 Dinh dau (11) Mong 1 thang 5 Dinh dau (12) Mong 1 thang 5 Dinh dau (13) Mong 1 thang 5 Dinh dau (21) Mong 1 thang 5 Dinh dau (23) Mong 1 thang 5 Dinh dau (14) Mong 1 thang 5 Dinh dau (17) Mong 1 thang 5 Dinh dau (22) Mong 1 thang 5 Dinh dau (19) Mong 1 thang 5 Dinh dau (20) Mong 1 thang 5 Dinh dau (18) Mong 1 thang 5 Dinh dau (16) Mong 1 thang 5 Dinh dau (5) Mong 1 thang 5 Dinh dau (3) Mong 1 thang 5 Dinh dau (7) Mong 1 thang 5 Dinh dau (15)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *