Lễ Truy Niệm Cố Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Tâm hạ Châu Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới & Đại Hội Thường Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên thế Giới.

GHPGVNTTG- DAI HOI THUONG NIEN - KY 34 -CCF07262018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *