Lễ tang “không phúng điếu, không bàn thờ” của hòa thượng Thích Trí Quang

courtesy of  Báo Thanh Niên

and     Giác Ngộ TV

Lễ tang của hòa thượng Thích Trí Quang không có bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám, phúng điếu; sau khi chuyển đến lò thiêu, thiêu rồi đem về chùa làm tuần, chung thất trăm ngày, tiểu tường và đại tường.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *