Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự kính mừng đại lễ Phật đản 2643 năm 2019(2)

 

Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Bảo Vương Tự  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *