LĂNG NGHIÊM BẢO VƯƠNG TỰ KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2643 NĂM 2019


  • Đức Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Phương Trượng Bảo Vương Tự  
  • TT Thích Viên Tịnh TVP Tổng Vụ Nghi Lễ của Giáo Hội trụ trì chùa Bảo Minh tb Victoria
  • Đại Đức Thích Linh Tấn trụ trì Lộc Uyển Pháp Viện
  • Ni Sư Thích Nữ Thể Viên Phó Thủ Quỹ GH trị sự Chùa Bảo Vương
  • Qúy đồng hương và Phật tử Bảo Vương Tự

                           KÍNH MỪNG ĐẠI  LỄ  PHẬT ĐẢN  2643 NĂM 2019

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *