KINH TỪ BI (METTA SUTTA) – Thích Nhất Hạnh dịch

KINH TỪ BI (METTA SUTTA)

Thích Nhất Hạnh dịch

Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung,
biết xử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh
phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi theo đám
đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có
thể chê cười.
Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm:
Nguyện cho mọi người và mọi loài đươc sống trong an toàn và hạnh phúc,
tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.
Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành,
những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những
loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta
không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh
và những loài sắp sinh.
Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của
ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn
đốn.
Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy
nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài.
Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và
muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ
gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm
thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta
nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao
đẹp nhất.
Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt
thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt thoát khỏi tử sinh.
Ghi chú của BBT / TVHS
Mettã sutta với bản Việt dịch nêu trên của Thầy Nhất Hạnh do Làng Hồng
Pháp Quốc xuất bản. Tựa kinh tiếng Việt do thầy dịch là "Kinh Thương
Yêu", tiếng Anh là "Sutra on Loving-kindness" tiếng Sanskrit là "Maitri
sutta", nhà học giả Edward Conze dịch là "Unlimited Friendliness". Kinh
này thuộc hệ Nguyên thủy.

2
Theo ngài Narada Thera trong quyển Đức Phật và Phật Pháp, bản Việt dịch
của Phạm Kim Khánh thì "Phạn ngữ Mettã, dịch là "Tâm Từ", và Mettã
Sutta dịch là "Kinh Từ Bi". "Mettã là cái gì làm cho lòng ta êm dịu, là tâm
trạng của một người bạn tốt, là lòng ước mong chân thành cho tất cả chúng
sinh đều được sống an lành vui vẻ."
"So sánh tâm Từ với tình mẫu tử trong kinh Từ Bi, Đức Phật không đề cập
đến lòng trìu mến thương yêu (passionate love) ít nhiều vị kỷ của người
mẹ. Đức Phật chỉ nhằm vào sự mong mỏi chân thành của bà mẹ hiền muốn
cho đứa con duy nhất của mình được sống an lành. Trìu mến thương
yêu đem lại phiền não. Tâm từ chỉ tạo an lành hạnh phúc. "Đây là một
điểm tế nhị mà ta không nên hiểu lầm. Cha mẹ thương yêu, trìu mến con,
con thương yêu cha mẹ, chồng thương yêu vợ, vợ thương yêu chồng.
Tình luyến ái giữa những người thân yêu là lẽ thường, là một sự kiện tự
nhiên. Thế gian không thể tồn tại được nếu không có tình thương.
Nhưng tình thương luôn luôn ích kỷ, hẹp hòi, không so sánh được với tâm
Từ là tình thương đồng đều đối với tất cả chúng sinh trong vũ trụ bao la. Do
đó tâm Từ không đồng nghĩa với tình thương yêu ích kỷ. "Tâm từ (mettã)
không phải sự yêu thương xác thịt, cũng không phải lòng luyến ái đối với
người nào. Tình dục và luyến ái là nguồn gốc của bao điều phiền não.
"Tâm từ cũng không phải là tình thương riêng biệt đối với người láng
giềng, bởi vì người có tâm từ không phân biệt người thân kẻ sơ. "Tâm từ
không phải chỉ là tình huynh đệ rộng rãi giữa người và người, mà phải bao
trùm tất cả chúng sinh, không trừ bỏ một sinh vật nhỏ bé nào, bởi vì
loài cầm thú, các người bạn xấu số của chúng ta, cũng cần nhiều đến sự
giúp đỡ và tình thương của chúng ta. "Tâm từ cũng không phải là tình đồng
chí, không phải tình đồng chủng, không phải tình đồng hương, cũng không
phải tình đồng đạo. "Tâm từ êm dịu vượt hẳn lên trên các thứ tình hẹp hòi
ấy. Phạm vi hoạt động của tâm Từ không bờ bến, không biên cương, không
hạn định. Tâm Từ không có bất luận một loại kỳ thị nào. Nhờ tâm Từ mà ta
có thể xem tất cả chúng sinh là bạn hữu, và khắp nơi trên thế gian như chỗ
chôn nhau cắt rún.
"Tựa hồ như ánh sáng mặt trời bao trùm vạn vật, tâm Từ cao thượng rải
khắp đồng đều phước lành thâm diệu cho mọi người, thân cũng như sơ, bạn
cũng như thù, không phân biệt giầu nghèo, sang hèn, nam nữ, hư hèn
hay đạo đức, người hay thú. "Người thực hiện tâm Từ đến mức cùng tột sẽ
thâý mình đồng hoá với tất cả chúng sinh, không còn sự khác biệt giữa
mình và người. Cái gọi là "ta" lần lần mở rộng lan tràn cùng khắp càn
khôn vạn vật. Mọi sự chia rẽ đều tiêu tan, biến mất như đám sương mờ
trong nắng sáng. Vạn vật trở thành một, đồng thể, đồng nhất. [Đức
Phật và Phật Pháp, trang 584-588]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *