Kính Nhớ : Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang Viên Tịch !!! (Tiểu đệ Thích Huyền Tôn kính điếu tưởng niệm Ngài trên Liên Đài tọa thượng)

                courtesy Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

and Tu Viện Quảng Đức

 

 

 

 

Kính Nhớ :

Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang Viên Tịch !!!

Một Hành Tinh Vừa Nổ !
Cõi Vũ Trụ Rung Rinh !
Triệu Hành Tinh Im Lặng !
Trời, Chết Ngất Lặng Thinh !
Huyền Tôn Lòng Tê Lạnh !
Ngàn Trái Tim Điêu Linh !
Ngàn Chư Tăng Cầu Nguyện !
Sen Cõi Phật Sáng Xinh !
Nam Mô Di Đà Phật !

Trần Thế Tuyệt Vô Minh !

Chùa Bảo Vương, Melbourne, Úc Châu
Phật lịch 2563. Việt lịch: 4898. 15/10/Kỷ Hợi (11/11/2019)
Tiểu đệ Thích Huyền Tôn
kính điếu tưởng niệm Ngài trên Liên Đài tọa thượng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *