June-26-2020 | Ấn Độ dừng đầu tư $600 triệu vào TC/Singapore loại Huawei khỏi mạng 5G quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *