June-10-2020 | Sĩ quan Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên trở thành Tham Mưu Trưởng Không Lực Hoa Kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *