Jul|14| Google/Facebook đang giúp Joe Biden lấy 10% phiếu bầu từ TT.Trump

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *