Hội Đồng Chứng Minh (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

courtesy of quangduc.com

 

Logo Dai Hoi_Khoang Dai Ky 6_2019_1000    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
            The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand

 

                                                          HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

 

HT_Huyen_Ton (34)

                                                                       

1. Chứng Minh:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Đại Lợi)

 

ht thang hoan

                                                                     

  2. Chứng Minh:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *