Hình ảnh Trai Đàn Chẩn Tế rằm tháng mười một năm Mậu Tuất 2018 (21/12/2018) tại chùa Phật Quang West Footscray,Melbourne,bang Victoria,Úc Đại Lợi


Hình ảnh
Trai Đàn Chẩn Tế rằm tháng mười một năm Mậu Tuất 2018 (21/12/2018) tại chùa Phật Quang West Footscray,Melbourne,bang Victoria,Úc Đại Lợi

Thượng Toạ Thích Tâm Minh Viện chủ chùa Trúc Lâm Sydney , Úc Đại Lợi chủ tế
Ni Sư Thích Nử Chân Kim trụ trì chùa Phật Quang
Thượng Tọa Thích Như Định trụ trì chùa Thiên Ấn Sydney
Ni Sư Thích Nử Tụê Tâm trị sự chùa Phật Quang
Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng trụ trì Tu Viện Quảng Dức Tiểu bang Victoria
TT Thích Giác Tín Phó TTK của Giáo Hội trụ trì chùa Giác Hoàng tb Victoria
TT Thích Viên Tịnh TVP Tổng Vụ Nghi Lễ của Giáo Hội trụ trì chùa Bảo Minh tb Victoria

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *