Giữa dịch bệnh, Croatia bị động đất mạnh nhất trong 140 năm. Tháp nhà thờ chính tòa Zagreb hư hại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *