Phật tử Tu Viện Quảng Đức hành hương tân xuân viếng chùa Phật Quang XUÂN KỶ HỢI 2019 – PHẬT LỊCH 2563


Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng trụ trì Tu Viện Quảng Dức Tiểu bang Victoria
Ni Sư Thích Nử Chân Kim trụ trì chùa Phật Quang tb Victoria
Sư Tích Lan đến từ Mỹ (khách của tu viện Quảng Đức)

Cư sĩ Nguyên Lượng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *