Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu chứng minh và ban đạo từ tại Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
chứng minh và ban đạo từ tại
Lễ Khai Mạc
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7

tổ chức tại Kyneton, Victoria, Úc Châu từ ngày 3 đến 7 tháng 1 năm 2008.

Trưởng ban tổ chức: TT Thích Tâm Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *