DTV Thuyết Minh: Toàn văn diễn từ của ngài Donald Trump chấp nhận sự thụ ủy của Đảng CH tranh cử TT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *