Dec|31|AM|Ngày TT.Trump tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ ll không còn xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *