Dec|01|AM|Luật Sư TT.Trump tuyên bố “Không có Tổng Thống đắc cử cho tới khi đại cử tri bỏ phiếu”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *