Cười té ghế với màn cà khịa cực tếu của TT Donald Trump phản đòn truyền thông cánh tả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *