Chùa Phật Quang Thiết Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Châu Giác linh. Ngày mùng 4 Tháng Bảy năm Bính Thân ( Thứ Bảy ngày 6-08-2016) tại chùa Phật Quang 176 Rupert St. West, Footscray Vic 3012 (Melbourne) Australia.

chuaadida_full_chua-phat-quang-thiet-le-tieu-tuong-co-truong-lao-hoa-thuong-thich-tam-chau

 

Thư mời Tường Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu 1Thư mời Tường Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu 2

PHIẾU HỒI BÁO

Kính giử : Ban tổ chức Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tâm hạ Châu. Tel: (03) 96874920  Mob: 0413 941 696.

Tự Viện_______________________________________

Phone_____________________Mob: ___________________

Viện chủ / Trụ Trì _________________________

Giáo Phẩm__________________________________

_____Hoan hỷ tham dự_____________________________

_____Bận phật sự không tham dự được

_____ Cần đón đưa.

_____Không cần đón rước.

Kính xin Chư Tôn Đức hoan hỷ hồi báo cho Ban tổ chức chúng con trước 1 tuần. Tiện cho việc tổ chức của chúng con.

Ngày ____/_____/ 2016

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *