XÁ LỢI HÒA THƯỢNG TÂM CHÂU

Ánh quang màu xanh ngọc sáng rực vòm bầu trời tại Tổ Đình Từ Quang

Từ ngày 22-8 -2015 Trưởng lão Hòa Thượng viên tịch mỗi đêm khoảng 11giờ kém. Xuất hiện ánh quang màu xanh ngọc sáng rực vòm ...

Read More »

Hình ảnh xá lợi Hòa Thượng Tâm Châu

Read More »