Xã hội học

THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT TỪ NÓI VỀ HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI

Read More »

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ như thế đó

Read More »

Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi hành ...

Read More »

Tranh thủ thời gian sống trong hiện tại

Dưới áp lực công việc, con người càng biết tận dụng, tranh thủ thời gian trong từng giây phút, cũng nhờ thế mà người hiện ...

Read More »

Đừng đợi con lớn mới dạy Phật pháp

Tình thương yêu là chìa khóa để chúng ta có thể làm bất cứ điều gì vì lợi ích chính đáng cho con em mình. ...

Read More »

XÃ HỘI HỌC PHẬT GIÁO

XÃ HỘI HỌC PHẬT GIÁO Buddhist Sociology Tác giả:Nandasena Ratnapala Người dịch: Trí Quảng CHỮ VIẾT TẮT (ABBREVIATIONS) A = Anguttara Nikaya: Tăng Chi = ...

Read More »

Xã hội hoá trong xã hội học với đạo đức Phật giáo

Nói đến con người là chúng ta nói đến những thành tựu về các mặt văn hoá, khoa học, lịch sử, … nhưng bên cạnh ...

Read More »