Tiểu sử

Tiểu Truyện của HT. Thích Huyền-Tôn

courtesy to Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền-Tôn                                                               also to Tu Viện Quảng ...

Read More »

TRÍ QUANG TỰ TRUYỆN

                            courtesy to Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang and to Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh 2011 also ...

Read More »

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy quangduc.com     Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn   Thân thế: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, đệ tử ...

Read More »

Hình an̉h chân dung Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn qua thời gian

courtesy of quangduc.com   Vài hình an̉h trong dòng đời hoằng pháp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn      

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com  

Read More »

Kỷ yếu tri ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com    

Read More »

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH (1922-1978) Hòa thượng Thích Thiện Minh, thế danh Đỗ Xuân Hàng, pháp danh Thiện Minh, pháp hiệu ...

Read More »

Tiểu sử Ấn Quang Đại Sư

Read More »

Tiểu sử Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tiểu sử Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông Về Phật pháp, Ngài học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, được Thượng Sĩ hết ...

Read More »

Từ Quận chúa Hồ Thị Hạnh đến Sư bà Diệu Không

Hơn chục năm trước, khi tôi mang cuốn hồi ký của chị tôi là Nguyễn Thị Thiếu Anh sang tặng người bạn cũ Đồng Khánh ...

Read More »