Tiểu sử

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH (1922-1978) Hòa thượng Thích Thiện Minh, thế danh Đỗ Xuân Hàng, pháp danh Thiện Minh, pháp hiệu ...

Read More »

Tiểu sử Ấn Quang Đại Sư

Read More »

Tiểu sử Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tiểu sử Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông Về Phật pháp, Ngài học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, được Thượng Sĩ hết ...

Read More »

Từ Quận chúa Hồ Thị Hạnh đến Sư bà Diệu Không

Hơn chục năm trước, khi tôi mang cuốn hồi ký của chị tôi là Nguyễn Thị Thiếu Anh sang tặng người bạn cũ Đồng Khánh ...

Read More »

Tiểu sử Cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Ni trưởng thế danh Hồ thị Hạnh, húy thượng Trừng hạ Hảo, hiệu là Nhất Điểm Thanh, sinh năm 1905, là con gái út của ...

Read More »

Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Nguyện

Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Nguyện Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Hội Đồng Điều Hành ...

Read More »

Tiểu Sử Ni Sư Thích Nữ Trí Hải

I. THÂN THẾ VÀ GIA TỘC Ni trưởng Pháp danh Tâm Hỷ, Pháp hiệu Thích Nữ Trí Hải, thế danh Công Tằng Tôn Nữ Phùng ...

Read More »

Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963)

Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963) Hòa thượng Thích Quảng Đức, pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, thế danh Lâm Văn ...

Read More »

Tổ Khương Tăng Hội

Tổ KHƯƠNG TĂNG HỘI (?-280) Hạnh Cơ Đạo Phật từ Ấn-độ đã truyền đến Việt-nam vào khoảng giữa thế kỉ thứ 3 trước tây lịch. ...

Read More »

Tiểu Sử Tổ Liễu Quán

TỔ LIỄU QUÁN TT. Thích Khế Chơn (Do Thượng tọa Thích Khế Chơn đọc nhân lễ đặt đá trùng tu Tổ đình Thiền Tôn ngày ...

Read More »