Tiểu sử

Tiểu Sử Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng (1935-2020)

  LƯỢC SỬ  TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC LƯỢNG  PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI Thế danh: Đinh Ngọc Thanh. Bút hiệu: Tuệ ...

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3 – Mục Lục

Trích trang 1097- 1112  

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các Cư Sĩ tiêu biểu-Cư Sĩ Nhân sĩ Võ Đình Cường (1918-2008)

Trích trang 1089- 1904      

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Phụ Lục – Các Cư Sĩ tiêu biểu-Cư Sĩ Giáo sư Hoàng Xuân Hãn (1908-1996)

Trích trang 1071- 1076

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Giác Tràng (1940-2014)

Trích trang 1059- 1064        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Phước Thành (1918-2014)

Trích trang 1049- 1054      

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014)

Trích trang 1035-1044        

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Nhật Quang (1940-2013)

Trích trang 1025- 1030   

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn (1931-2013)

Trích trang 1015- 1020

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam tập 3- Các danh tăng đầu thế kỷ XXI-Hòa Thượng Thích Giác Dũng (1929-2013)

Trích trang 1003- 1011    

Read More »