TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

TRÍ QUANG TỰ TRUYỆN

                            courtesy to Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang and to Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh 2011 also ...

Read More »

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy quangduc.com     Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn   Thân thế: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, đệ tử ...

Read More »

Hình an̉h chân dung Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn qua thời gian

courtesy of quangduc.com   Vài hình an̉h trong dòng đời hoằng pháp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn      

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com  

Read More »

Kỷ yếu tri ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com    

Read More »

Tiểu Truyện Tự Ghi Hòa Thượng Thích Trí Quang

            courtesy of thuvienhoasen.org TIỂU TRUYỆN TỰ GHI Hòa thượng Thích Trí Quang Truyện của tôi không đáng gì mà phải ghi. Chỉ vì truyện ...

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019)

courtesy quangduc.com     SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG   1/ Thân Thế: Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang, ...

Read More »

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG VIÊN TỊCH

courtesy Đỗ Dũng | Nhật báo Người Việt and Quảng Điền | Giác Ngộ Online,thuvienhoasen.org Đỗ Dũng | Nhật báo Người Việt THỪA THIÊN-HUẾ, Việt ...

Read More »

2:07 / 4:47 Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại Huế, thượng thọ 97 tuổi

                                                Courtesy of Giác Ngộ TV   GNO – Theo nguồn tin của Báo Giác Ngộ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang vừa viên ...

Read More »

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU

Read More »