TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam (1900 – 2000) Chủ biên HT THÍCH ĐỒNG BỔN – trang 838 -1112

courtesy to  HT THÍCH ĐỒNG BỔN                                 Chủ biên                    Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG             Trưởng ban văn hóa trung ương GHPGVN                    NHÀ ...

Read More »

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam (1900 – 2000) Chủ biên HT THÍCH ĐỒNG BỔN -trang 200 – 837

courtesy to  HT THÍCH ĐỒNG BỔN                                 Chủ biên                    Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG             Trưởng ban văn hóa trung ương GHPGVN                    NHÀ ...

Read More »

Tiểu Truyện của HT. Thích Huyền-Tôn

courtesy to Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền-Tôn                                                               also to Tu Viện Quảng ...

Read More »

TRÍ QUANG TỰ TRUYỆN

                            courtesy to Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang and to Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh 2011 also ...

Read More »

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy quangduc.com     Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn   Thân thế: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, đệ tử ...

Read More »

Hình an̉h chân dung Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn qua thời gian

courtesy of quangduc.com   Vài hình an̉h trong dòng đời hoằng pháp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn      

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com  

Read More »

Kỷ yếu tri ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

courtesy of quangduc.com    

Read More »

Tiểu Truyện Tự Ghi Hòa Thượng Thích Trí Quang

            courtesy of thuvienhoasen.org TIỂU TRUYỆN TỰ GHI Hòa thượng Thích Trí Quang Truyện của tôi không đáng gì mà phải ghi. Chỉ vì truyện ...

Read More »

Sơ lược tiểu sử Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019)

courtesy quangduc.com     SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG   1/ Thân Thế: Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang, ...

Read More »