Các chùa

Lễ Chung Thất Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ – Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Read More »

Thư Mời – Thay Thư Báo

Read More »

Trường Đại Học Phật Giáo Lớn Nhất ở Việt Nam

Read More »

Cung Thỉnh Xá-Lợi Xương Bồ-Tát Thích Quảng Đức Về Việt Nam Quốc Tự

Read More »

Đàn Voi Tham Gia Lễ Rước Phật Tại Đắk Lắk

Read More »

Diễu Hành Xe Hoa Mừng Đại Lễ Phật Đản 2019 TP Buôn Ma Thuột

Read More »

Diễu Hành Xe Hoa Tại PLeiku Chào Mừng Đại Lễ Vesak 2019

Read More »

BÀ RỊA-VŨNG TÀU DIỄU HÀNH XE HOA ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 21019

Read More »

RƯỚC XE HOA ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2019 TẠI PHAN THIẾT

Read More »

Cáo Bạch Hòa Thượng Thích Chân Văn

Read More »